Search UN Jobs and NGO Jobs

Netherlands: Senior beleidsadviseur UCP

NGO/UN Job VacancyOrganization: Oxfam Novib
Country: Netherlands
Closing date: 09 Jul 2017

UCP is een samenwerkingsverband van Oxfam Novib, ICCO, en PAX ten behoeve van gemeenschappelijke en gecoördineerde beleidsbeïnvloeding en maatschappelijke bewustwording in Nederland ten aanzien van het Israëlisch-Palestijns conflict.

Voor dit samenwerkingsverband zijn wij op zoek naar een

Senior beleidsadviseur UCP

32 uur, aanstelling voor 12 maanden met mogelijkheid tot verlenging

De beleidsadviseur van UCP werkt met een kerngroep waarin de drie organisaties vertegenwoordigd zijn aan de ontwikkeling van een beleidsbeïnvloedingsstrategie en de coördinatie van de uitvoering daarvan. De beleidsadviseur wordt gehuisvest in en functioneel aangestuurd door Oxfam Novib.

Profiel

De beleidsadviseur beschikt over sterke strategische vaardigheden. Hij/zij moet in staat zijn om met de drie participerende organisaties een duidelijke doelgerichte strategie te ontwikkelen en uit te voeren en dient te zorg te dragen voor coördinatie en onderlinge communicatie die leidt tot gedeeld commitment en gevoel van ownership bij de organisaties. Waar nodig is hij/zij in staat de participerende organisaties aan te spreken op het commitment dat zij zijn aangegaan. Hij/zij moet in staat zijn de politieke en maatschappelijke verhoudingen in Nederland goed in te schatten en daarin kansen en mogelijkheden te identificeren. Naast inzicht in de politieke verhoudingen in Nederland kan de beleidsadviseur ook mogelijkheden binnen het bedrijfsleven identificeren om te bewegen tot maatschappelijk verantwoord ondernemen ten aanzien van de bezette Palestijnse Gebieden.

De beleidsadviseur beschikt over de diplomatieke vaardigheden om posities en standpunten overtuigend en scherp te formuleren, en heeft tegelijkertijd oog voor de posities en achterliggende motieven van politici en besluitvormers. De beleidsadviseur kan snel schakelen tussen de organisaties onderling, met andere stakeholders en de doelgroep van politici, beleidsmakers en bedrijfsleven. Hij/zij weet op het juiste moment de juiste middelen (lobby, media en mobilisatie) in te zetten om geformuleerde resultaten te bereiken.

Hij/zij kan in samenspraak met de participerende organisaties effectief contact onderhouden met internationale netwerken en organisaties t.a.v. het Palestijns-Israelisch conflict en kan waar mogelijk initiatieven en ervaringen daaruit vertalen naar de Nederlandse situatie.

De beleidsadviseur heeft een aantoonbare ervaring van minimaal 5 jaar op het gebied strategieontwikkeling en beleidsbeïnvloeding in internationale samenwerking, bij voorkeur op meerdere thema’s. Ervaring met het Midden-Oosten en specifiek met het Palestijns-Israelisch conflict is noodzakelijk, werkervaring op andere regio’s of thema’s is gewenst.

Verantwoordelijkheden en taken

Strategie ontwikkelen en coördineren

 • In samenspraak met de drie participerende organisaties ontwikkelen van een doelgerichte beïnvloedingsstrategie gericht op beleidsmakers, politici en bedrijfsleven.
 • Organiseren en agenderen van de kerngroep van de drie organisaties en het bewaken van werkafspraken en implementatie daarvan.
 • Toezien op een juiste planning en afstemming van verschillende activiteiten.

Informeren, signaleren en adviseren

 • Op maat informeren van de organisaties, in het bijzonder over aanknopingspunten voor beleidsbeïnvloeding.
 • Bijdragen aan de beleidsadvisering met betrekking tot specifieke onderwerpen.
 • Onderzoek (laten) doen naar de economische betrokkenheid van Nederlandse bedrijven en investeringsfondsen bij de bezetting.

Ondersteunen en uitvoeren

 • Opbouwen en onderhouden van voor beleidsbeïnvloeding relevant netwerk aan contacten en het delen van informatie uit dit netwerk.
 • Bijhouden van de relevante politieke agenda’s en bijtijds informeren van de organisaties.
 • Bijhouden van de relevante ontwikkelingen in het bedrijfsleven en bijtijds informeren van de organisatie.
 • Exploreren van c.q. anticiperen op nieuwe kansen voor beleidsbeïnvloeding.
 • Mede bijdragen aan het implementeren van beleidsbeïnvloedingsinitiatieven.
 • Leveren van kritische feedback aan de participerende organisaties.
 • Opstellen van een jaarplan, tussentijdse voortgangsrapportages en jaarrapportage.

Evalueren

 • Periodiek evalueren van de door UCP ontplooide lobby- en advocacy- initiatieven op kwaliteit en impact.

Bevoegdheden

 • Organiseren en agenderen van het overleg tussen de participerende organisaties.
 • Ontwikkelen en onderhouden van een netwerk van contacten met relevante besluitvormers, beleidsmakers, opinieleiders en overige nationale en internationale politieke spelers.
 • Trekkersrol t.a.v. de uitvoering van initiatieven gericht op besluitvormers, politici en bedrijfsleven in Nederland.
 • Bewaken van de tussen de drie organisaties gemaakte afspraken en organisaties aanspreken op de implementatie daarvan.
 • Extern representeren van de organisatie in nationale en waar nodig internationale netwerken.

Kennis en ervaring

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Relevante kennis van en netwerken in Nederland (beleidsmakers, besluitvormers, bedrijfsleven, pers en media, maatschappelijke organisaties).
 • Aantoonbaar succesvolle werkervaring in het voeren van politiek-maatschappelijke beleidsbeïnvloeding, liefst op verschillende regio’s en/of thema’s.
 • Aantoonbaar gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen.
 • Aantoonbare ervaring met uitvoering of het laten uitvoeren van onderzoek naar rol van het bedrijfsleven en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Uitstekende kennis (actief en passief, in woord en geschrift) van de Nederlandse en Engelse taal.

Overige vereisten

 • Onderschrijven van de missie en doelstellingen die de drie organisaties geformuleerd hebben ten aanzien van het Israelisch-Palestijns conflict.

Salarisindicatie

De functie zal worden ingedeeld conform de Oxfam Novib salarissystematiek. Dit betekent een indeling in schaal 10, d.w.z. een maximaal salaris van € 4.573 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek.


How to apply:

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan uiterlijk op zondag 9 juli 2017 je motivatie en CV, via deze link op de Oxfam Novib website. De gesprekken voor de eerste ronde zijn gepland op vrijdag 14 juli 2017.

Kandidaten moeten ingezetenen zijn van een lidstaat van de Europese Unie of een geldige werkvergunning voor de Europese Unie hebben.